Podręcznik “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Repetytorium” przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Książka pozwoli przygotować się dziecku do zdania egzaminu z matematyki, do którego przystąpi na koniec szkoły podstawowej.

“Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Repetytorium” – jakie istotne informacje zawarte są w podręczniku?

W określonej książce umieszczone zostały praktyczne informacje dotyczące egzaminu z matematyki na zakończenie szkoły podstawowej, a więc kiedy się odbywa, jak dług trwa, co można zabrać ze sobą na test, a także ilu oraz jakich zadań można się spodziewać. Podręcznik  pozwala na przypomnienie oraz uporządkowanie wiedzy teoretycznej. Taka możliwość jest zapewniona dzięki niewielkim fragmentom podstawowych wiadomości ujętych w schematy, zapewniające lepsze zapamiętywanie. Wykorzystanie podręcznika daje możliwość wyćwiczenia najważniejszych umiejętności dzięki wielu rozwiązanym zadaniom, a także właściwym ćwiczeniom przeznaczonym do samodzielnego wykonania. Książka stanowi intensywny trening zadaniowy przez różnorodność zbioru zadań, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. W książce umieszczone zostały przykłady przedstawione przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. Dlatego też opisywana pozycja zwraca uwagę na najbardziej reprezentowane przykłady zadań egzaminacyjnych.

Co daje repetytorium?

Repetytorium daje możliwość samodzielnego przeprowadzenia próbnego egzaminu, gdyż przedstawione w nim zostały przykładowe arkusze egzaminacyjne stanowiące podsumowanie całość materiału powtórzeniowego. Pozycja Jerzego Janowicza pozwala na systematyczną naukę, zarówno w domu, jak i szkole. Książka przygotowana została tak, żeby zapewnić przejrzystość struktury publikacji, co umożliwia rozłożenie powtarzanego materiału na etapy. “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Repetytorium” zawiera znaczące informacje z zakresu matematyki przedstawione w formie plakatowej. Zwracają one uwagę na konkretne reguły, a także prawidłowości matematyczne. Znacznym ułatwieniem jest to, że repetytorium zawiera odpowiedzi oraz rozwiązania wszystkich zadań, co pozwala na samodzielną weryfikację wykonanych samodzielnie rozwiązań. Umożliwia również przeprowadzenie oceny stopnia przygotowania ucznia do egzaminu.

Podsumowując, podkreślić należy, że określony podręcznik stanowi bardzo dobry sposób na powtórzenie wiadomości i uporządkowanie wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki. Dzięki ćwiczeniom wykonanym z wykorzystaniem wskazanej książki dziecko będzie mniej odczuwało stres związany z tak ważnym wydarzeniem, jak egzamin z matematyki kończący szkołę podstawową. Będzie się czuło lepiej przygotowane, a więc i pewne siebie.